dimecres, 22 de desembre de 2010

Intervenció ple municipal 21 de desembre Moció per restringir l'arrelament

PLE MUNICIPAL DE BADALONA
INTERVENCIÓ DEL REGIDOR ÀLEX MAÑAS DAVANT LA PRESENTACIÓ D’UNA MOCIÓ PER REGULAR L’ARRELAMENT (I EL REAGRUPAMENT FAMILIAR) DEL PP I UNA ALTRA MOCIÓ PRESENTADA PER PSC, CIU I ERC, PER REGULAR L’ARRELAMENT
Avui no ens preocupava la moció del Partit Popular. Crèiem que, dissortadament, la presentaria i seria rebutjada. Passaria com un capítol més d’aquells que volen fer del debat sobre la immigració una estratègia per buscar vots.
Però estem molt sorpresos, ja que ens causa molt malestar veure que PSC, CiU i ERC ens porten una esmena que ve a dir el mateix que la moció del PP, on han eliminat el disbarat de vincular el reagrupament familiar, ja que està regulat per una directiva de la UE però on vostès, senyors del govern, proposen que es realitzi un informe negatiu per aquelles persones que sol·licitin un permís de residència temporal per arrelament i tinguin sancions per faltes greus o molt greus de les ordenances municipals.
No em sorprèn de CiU i no adreço la meva intervenció als regidors i regidores  d’aquest grup, als quals respecto i felicito si cal quan fan bé les coses, però amb qui ens separen valors  importants. CiU, presentant i donant suport a aquesta esmena ens demostra què volia dir Ferran Falcó, al seu bloc, quan parlava recentment que el que separava a CiU del PP en matèria de immigració era, i cito textualment, “l’actitud”, és a dir, comparteixen valors i es diferencien en l’actitud davant el que tos dos coincideixen a assenyalar com a problema. 
És per això que m’adreço als regidors i regidores del PSC i ERC convençut que al “tsunami” conservador i de dretes que assola Europa, les esquerres el podem combatre, només, sense renunciar als valors de l’esquerra: els valors de la justícia social i la igualtat en majúscules i no intentant contrarestar el discurs de la dreta, fent el mateix discurs però “ligth”.
Perquè això és el que passarà avui aquí, el senyor Garcia Albiol haurà aconseguit marcar l’agenda del PSC i d’ERC portant-los a aprovar una moció que diu que aquells ciutadans de Badalona en situació irregular tindran doble sanció, a diferència dels nascuts aquí o ja regularitzats, que pagarem una multa si infringim de forma greu o molt greu una ordenança. Els irregulars pagaran la multa i, a més, se’ls dificultarà el seu procés de regularització, comdenant-los a la irreguralitat perpètua, és a dir, a la explotació laboral, a l'economia submergida, a la sobreocupació, etc...
La seva moció és inoportuna, innecessària i, sobretot, injusta, com intentaré explicar tot seguit . Abans però, vull que pensem, tots i totes, que és la regularització per arrelament.
L’arrelament és un mecanisme excepcional per obtenir el permís de residència temporal. S’han de demostrar tres anys de permanència al municipi i un contracte de treball en ferm. És a dir, és un mecanisme creat perquè aquells que van arribar al nostre país de forma irregular, cridats per unes taxes de creixement econòmic molt favorables, poguessin regularitzar-se, entrar en la economia formal i poder contribuir a la riquesa de Catalunya.
Un tràmit, el de regularització per arrelament, que ja ha de comptar amb un informe preceptiu dels serveis municipals sobre la integració del demandant a la nostra societat i que, en cap cas, amb la legislació actual, cap persona amb antecedents penals, ni aquí ni enlloc, ja que cal el certificat de la Interpol, pot accedir a la regularització per arrelament. 
És per això, que la seva moció és inoportuna, i més inoportuna encara, si tenim en compte la disminució del fluxe d’irregulars que durant els anys 2009 i 2010 s’ha experimentat a l’Estat espanyol. La vaca ja no té llet i qui té gana busca altres vaques, com els 10.000 espanyols que durant el darrer mes han marxat a treballar a l’Argentina buscant una oportunitat que, avui, aquest Estat, no els hi dóna.
És perillosa perquè crea inseguretat jurídica: aplicacions diferenciades de les ordenances municipals per als “nacionals” i per als estrangers. Oblida, així, un dels principis bàsics de l’esquerra municipalista: la igualtat de drets i deures de tota la ciutadania, entenent la ciutadania com tothom que està empadronat i que, per aquest fet, disposa d’igualtat de drets i de deures. 
És injusta quan expressa “Que per les sol·licituds d’arrelament, l’informe comprovi l’existència d’infraccions a les ordenances municipals produïdes, bé pel sol·licitant, bé al domicili on aquest declari residir. A més, el fet d’haver recaigut sanció ferma per infracció greu, molt greu o reincidència de les ordenances municipals durant els últims dotze mesos, podrà constituir motiu suficient per a què la corporació local emeti informe de caràcter negatiu.”
O sigui, si un ciutadà per escopir dins d’un autobus, fer un grafit, pixar-se en un arbre, etc., tindrà una sanció de fins a 900 €, un estranger irregular tindrà doble sanció ja que pagarà la multa i, a més, se li impedirà la reva regularització i, no ens enganyem, no marxarà de la ciutat, simplement el condemnem a la irregularitat. Així, seguirà aquí, a Badalona, netejant la merda de les nostres cases cuidant els nostres avis, pares o fills però cobrant menys que si fos legal. I, el que és més injust, sancionem a tots els habitants empadronats d’un domicili perquè un d’ells hagi comès una sanció greu o molt greu d’una ordenança municipal.
Ciutadans amb doble sanció i ciutadans sancionats per allò que fan els qui conviuen amb ell al mateix domicili. Més injust impossible, no donem crèdit que ERC i PSC hagin signat això.
I de quina ordenança municipal estem parlant? De la de circulació? De la d’obres menors? De la de rases a la via pública? De la de civisme?. Si el que volem és incrementar el compliment de les ordenances municipals hi estarem d’acord. Però, perquè estan mesclant incompliment d’ordenances i immigració? És que han pensat que poden combatre el PP vinculant immigració i incompliment d’ordenances municipals?
Els recomano la lectura de l’editorial d’El Pais d’aquest diumenge on alertava que els patits democràtics europeus, intentant copiar les propostes xenòfobes i populistes per aturar la ultradreta, l’únic que aconseguien era legitimar el discurs de la ultradreta i, vostès, avui, matisant la moció del PP el que fan és donar-li una victòria al PP i carregar-los d’arguments.
Segurament vostès es refereixen a l’ordenança de civisme, no? Doncs si és així, assegurem el seu compliment incrementant les mesures que ens permetin sancionar els incívics. Nosaltres ni ho hem criticat ni ho criticarem i, el que és més important, pal·liem la manca de recursos econòmics municipals amb lideratge de l’Ajuntament. Feina i idees per seguir incrementant els projectes educatius de les nostres escoles i centres d’educació en el lleure, de les entitats juvenils dels nostres barris, dels plans d’entorns, dels plans de desenvolupament comunitari, etc . 
No tinguin, senyors del PSC i d'ERC, urgències electorals per aprovar mesures populistes i que vostès saben, ineficaces.
Com va dir un professional dels serveis socials de la nostra ciutat a un diari nacional, els problemes dels nostres barris que puguin generar l’arribada massiva d’immigrants, que hem experimentat arran del creixement econòmic, només tenen una solució: TEMPS, TREBALL I RECURSOS.
I a Badalona aquesta tasca ja l’hem fet amb anterioritat i, per tant, ho podem tornar a fer sense buscar dreceres que alimentin la bèstia del discurs xenòfob, molt llaminer en temps de crisi.
Però s’ha de fer sense renunciar als principis bàsics de la igualtat i la justícia social, amb una esquerra que no renuncia als seus valors ideològics davant la dreta, perquè una esquerra desarmada ideològicament és una esquerra derrotada i, avui, a Badalona i molt especialment vostè, senyor alcalde, ha cedit la hegemonia ideològica de la ciutat a la dreta. Des del primer moment a CiU, que li ha marcat l’agenda del seu govern, i a partir d’avui veiem que l’hi marca, també, el PP.
Senyor Serra, vostè és avui a Badalona la màxima expressió de la esquerra que renuncia als seus valors, la màxima expressió de l’esquerra derrotada.
Però els badalonins i badalonines han de saber que hi ha una esquerra, la de ICV-EUiA, que no renúncia als seus valors, que no es resigna i es reacomoda davant el discurs de la dreta, que plantem cara al PP: al carrer, als tribunals i al ple municipal i, el que és més important, que plantem cara als problemes que avui tenen els ciutadans oferint la nostra millor arma: valors per construir una ciutat més justa per a tothom, perquè la cohesió social no s’aconsegueix sense justícia social i, encara menys, cedint davant el discurs xenòfob, racista i desintegrador del Partit Popular de Badalona.

Àlex Mañas Ballesté
Regidor d’ICV-EUiA

Badalona, 21 de desembre de 2010

Cap comentari:

Publica un comentari