dimarts, 6 de desembre de 2011

La Badalona GregaEl passat ple del dia 29 de novembre el govern del Partit Popular va poder tirar endavant, gràcies a la abstenció de PSC i CiU, un anomenat Pla Econòmic Financer que no és res més que un brutal pla d’ajust que preveu la reducció de més de 15 milions d’euros en despesa directa dels serveis municipals, de l’ajuntament i dels seus organismes autònoms. 
Només vam votar en contra els dos regidors d’ICV i la regidora d’EUiA.  Ho vam fer no només per coherència i per denúncia, ho vam fer perquè existeixen alternatives, perquè les retallades no són una decisió tecnocràtica i obligada. Retallar i  reduir els serveis públics és fruit d’una opció ideològica determinada, la del neolliberalisme radical, que està aprofitant l’excusa de la crisi per imposar la seva opinió a la majoria.

A Badalona hi ha alternatives a les retallades. El govern del PP no té política d’ingressos, la seva proposta de taxes i ordenances fiscals va ser rebutjada pel ple municipal i no han presentat cap alternativa. Qui no té política d’ingressos no pot presentar una proposta de reducció de la despesa, i menys d’aquesta manera tant brutal.

El Partit Popular de Badalona no  ha explicat per cap mitjà  ni ens ha donat al nostre grup el seu pla d’ajust, només ha mostrat les xifres sense explicar quins programes reduiran, quins serveis públics deixaran de prestar. No ens trobem, per tant, davant d’un Pla Econòmic i Financer, ens trobem davant d’un pla d’ajust a la grega que tindrà greus conseqüències sobre els serveis públics i l’ocupació en la nostra ciutat. No estem parlant només de llocs de treball directes que es perdran a l’ajuntament i les seves empreses, estem parlant que el 2012 l’ajuntament deixarà de gastar prop de 13 milions d’euros en serveis directes. Hem de tenir present que aquesta reducció pressupostària afectarà també greument l’ocupació de les PIMES, els autònoms i les entitats del tercer sector que presten serveis per a l’administració local.


Avui Badalona ja no és romana, és grega.

Igual que a Grècia un govern irresponsable, el del PSC i CiU el passat mandat, tot i heretar una  situació financera sanejada el 2007 va amagar en els pressupostos compromisos de despesa al no consignar les partides necessàries per fer-hi front.
Els darrers pressupostos dels anys 2010 i 2011 no contemplaven tots els compromisos de despesa, en són responsables directes de la situació de les finances municipals. Com el cas del govern grec, anterior a Papandreu, la irresponsabilitat o incompetència d’uns gestors la pagaran els ciutadans, en aquest cas els ciutadans de Badalona.


Estem davant d’un pla a la grega en la seva aplicació, perquè el PP ens proposa un ajust brutal sobre la despesa directa dels serveis públics, sense reorganitzar l'estructura municipal, sense reorganitzar els recursos, sense negociar amb el govern de Madrid el deute de Badalona de 21milions d’euros. Mai un govern municipal ha fet una retallada tant àmplia sobre els capítols pressupostaris d’actuació directa municipal, dels serveis directes a la ciutadania. Des d'ICV combatrem aquest ajust, combatrem les retallades a Madrid, a Barcelona i a Badalona i, assenyalarem amb el dit els responsables directes de la situació financera actual i els responsables directes que han dissenyat un pla per reduir a la seva mínima expressió els serveis que l’ajuntament presta a la ciutadania. Avui Badalona és més grega que romana.

Avui el  govern  del senyor Albiol ha estat del tot irresponsable en la seva política d’ingressos. Un govern que fa menys d’un mes portava propostes al ple  de reducció d’impostos i que quan li rebutgen no presenta alternatives. Per tant, un govern que no té política d’ingressos no pot ser tant irresponsable de portar posteriorment, en menys d’un mes, el Pla d’Ajust Financer. Prometien baixar impostos, però avui li diuen als badalonins que el proper 2012 la despesa directa dels serveis municipals baixarà 13 milions d’euros; i el que és més greu, no han dit d’on retallaran perquè no han ensenyat les propostes de les àrees ni les retallades previstes a les empreses municipals.

Avui l’atur és un dels principals problemes dels badalonins i badalonines. I en aquest Pla d’Ajust es preveuen acomiadaments de més d’un centenar de persones de la plantilla municipal, sense comptar el que passarà a les empreses municipals. Hauríem de saber, i per tant comptar, que aquesta retallada també afectarà a l’activitat dels autònoms, PIMES i tercer sector que actualment presta serveis a l’ajuntament i que per tant repercutirà en la seva ocupació.
Amb aquesta baixada directa de 13 milions d’euros sobre el capítol 2 de despeses, ens hem de preguntar: Quantes beques no donarem? Quins serveis tancarem? Quins programes finalitzaran? Quantes portes d’escoles o biblioteques no repararem? Seguirem estant per sota del que marca la llei en atenció social? Quants ajuts individualitzats es reduiran? Quanta desocupació generarà en les empreses i les entitats que treballen per l’ajuntament?

Avui no existeix l’ajuntament de Badalona, avui existeix Badalona SA. Quadren els números, només això, com en una empresa. Quan més necessitats tenen els nostres ciutadans  i ciutadanes, ells  retallen el sector públic municipal a la seva mínima expressió. Crec que mai un govern havia estat tant desconnectat de les necessitats ciutadanes.

I per què han de presentar un pla d’ajust?

Perquè l’anterior govern de PSC i CiU no va fer front als pagaments quan tocaven.
Perquè dels 60 milions d’euros de deute, 23 milions són per a l’estat central i l’alcalde presenta un pla per  poder pagar-los en cinc anys.
Badalona és un oasi financer en comparació amb d’altres institucions locals. Tenim un nivell d’endeutament que ens obliga a fer ajustos, sí, però alguns han optat per utilitzar l’ajust necessari i conjuntural d’excusa per encobrir una reforma estructural dels serveis públics municipals que ja mai més seran com els coneixem avui en dia.
I encara més greu: no demanem crèdit per fer inversió, demanem crèdit per fer front a la despesa ordinària i per pagar el deute amb l’estat.

Hi ha una altra alternativa:

Ø      La renegociació del deute amb el govern central de 23 milions d’euros i el pagament per part de la Generalitat del deute amb Badalona de 8 milions d’euros.

Ø      La reorganització de l’administració municipal, en profunditat, per treure més profit dels recursos humans prescindint de contractes i subcontractes a empreses externes i  la fusió d’organismes autònoms i empreses municipals. Mesures de reorganització sense acomiadaments.
En definitiva, POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS de la que sempre ha estat mancat l’ajuntament de Badalona.

Ø      La política impositiva:

La reforma del carrerer de l’IAE per tal de recaptar més. Mesura que afectaria fonamentalment a entitats financeres.

Increment del control i les inspeccions d’obres per recaptar més de ICIO  (impost de construccions). Ben cert, és millor això que perseguir comerciants paquistanesos.

L’IBI: si el comparem amb dades d’altres ciutats, aquí tenim molt de recorregut. Actualment el PP obre la porta a una revisió global del cadastre, ho apunten com a possibilitat. L’IBI no el tenim al tipus màxim i per tant podem tenir recorregut amb l’IBI sense tocar el cadastre. I podem establir subvencions i bonificacions, però com que no tenen política d’ingressos, com que no han fet ordenances fiscals per el 2012, les famílies que pateixen la crisi tampoc tenen ajudes via subvenció a l’IBI.

No es poden portar al ple retallades en la despesa sense una política d’ingressos.

No podem endeutar-nos per pagar al govern central.

No podem demanar crèdit per fer front a la despesa ordinària.

Ens espera un mandat grec, amb acomiadaments al sector públic municipal, als sectors que treballen per l’ajuntament i amb retallades brutals als serveis municipals.
Un mandat sense inversió perquè bona part del crèdit és per pagar el deute amb l’estat i l’altre per despesa ordinària i deutes del govern anterior, com per exemple 8 milions d’euros als que el consistori ha de fer front i s’haurien d’haver pressupostat als exercicis 2010 i 2011.
Igual  que a Grècia el poble grec pateix perquè els bancs alemanys i el FMI cobri,  el poble de Badalona patirà perquè cobri el govern central 23 milions d’euros. Badalona ja no es romana, Badalona ara és Grega.

Cap comentari:

Publica un comentari