divendres, 28 de febrer de 2014

Glòries, Gran Via, B-20 i l’autopista de Badalona no és possible?Des del 1995 ICV de Badalona aposta per la transformació de la C-31 al seu pas per Badalona. De sobres són coneguts els arguments: vertebració territorial, millora de la qualitat de vida, millora urbana, efectes sobre la salut de les persones i sobre la sostenibilitat territorial i social, etc. El debat de la C-31 fa molts anys que és present a la nostra ciutat. Des de les primeres propostes que apostaven pel seu soterrament, passant per les més pragmàtiques que apostaven per reduir-ne l’impacte, fa ja més de 10 anys.

En aquests anys transcorreguts hem vist com se’ns va acusar de temeraris per demanar que la C-31 tingués una limitació de 80 per hora al seu pas per la ciutat. Anys més tard això és així. A ICV de Badalona n'estem acostumats.

En el nostre entorn més immediat les vies de trànsit d’alta capacitat construïdes en zones urbanes reben el tractament de vies urbanes: les rondes de Barcelona, i la mateixa C-31 al seu pas per l’Hospitalet i Barcelona (al seu tram nord i sud) en són els exemples més clars, ara la transformació de l’anella de les Glòries. “Estem canviant una autopista per un espai públic”  han manifestat responsables del consistori barceloní.  Per què Badalona ha de ser diferent? La gran aposta de futur de Badalona ha de ser aquesta: convertir en un eix de comunicació, d’unió, de retrobament, en un element cohesionador el que avui és el principal element de divisió física de  la nostra ciutat.

Quan parlem d’un tractament de la C-31 com a via urbana al seu pas per la ciutat no ens estem referint a convertir l’actual autopista en un carrer més de la nostra ciutat, fet que provocaria el col·lapse de la mateixa via i de les vies urbanes transversals, sinó que aquesta tingui un tractament respectuós amb la ciutat, tal i com succeeix a Barcelona i a l’Hospitalet o amb Santa Coloma en relació amb la B-20.  Això vol dir soterrament en aquells trams on sigui possible i reducció de l’impacte i mesures de permeabilitat on no ho sigui. Aquesta no és una transformació només urbanística. La transformació urbanística de la C-31 comportarà també una de les més grans transformacions socials de la nostra ciutat trencant la barrera física i social  que ha comportat i segueix comportant la C-31.

Gràcies a les al·legacions i mocions impulsades per ICV de Badalona el Pla Territorial Metropolità de Barcelona va qualificar la C-31 al seu pas per Badalona com a via estructurant suburbana i no com a via ràpida. O sigui avui l’autopista sobre el paper ja no és una autopista, per encarar la transformació ara fa falta un equip de govern local que cregui en el projecte i impulsi les obres necessàries.

No és una utopia, Santa Coloma, Barcelona i l'Hospitalet en són els exemples. Avui l’autopista de Badalona és l'única infraestructura viaria que divideix i passa pel mig de la trama urbana a la comarca del Barcelonès.

Allò que és possible a les Glòries és possible a Badalona i aquest ha de ser el principal objectiu estratègic  de la transformació urbanística de Badalona durant els proper anys.

Cap comentari:

Publica un comentari